Matematik Bir Keşif mi, Yoksa İcat mı?

matematik, matematik bir keşif mi yoksa icat mı

Matematik, her ne kadar çok zor bir uğraş olsa da, herkesin gücünü ve güzelliğini takdir edebileceği bir yapıdır. Aslen miktar, yapı, uzay ve değişim gibi olguları araştırmakta kullanılan matematiğin tam bir tanımını yapmak gerçekten çok zordur. Hepimizin bildiği gibi matematik, sayılarla ve sembollerle uğraşır. Bunları kullanarak, Evren’de var olan ve hatta var olmayan (veya var olsa da, matematikteki gibi idealize olmayan) yapı, olay, olgu ve süreçleri tanımlamakta ve izah etmekte kullanılır. Örneğin matematikte türev kavramı Evren’deki değişim olgusunun karşılığıdır. Peki türev, Evren’de gerçekten var mıdır? Yani Evren’de değişimin var olma…

Okumaya Devam Et