Devexpress GridControl ile Kayıt Listeleme

Devexpress GridControl ile kayıtların veri tabanından listelenmesi için;

Bir adet LayoutControl ekleyip Properties Penceresinden Dock ayarını tüm sayfa şeklinde ayarlıyoruz. Ardından bir adet simpleButton ve bir adet gridControl ekliyoruz. View SQL Server Object Explorer panelini ekliyoruz. Eğer bilgisayarınızda Sql Server yüklü değilse bu panelden de tablo oluşturup veri tabanı bağlantısı sağlayabilirsiniz. Databases sağ click  Add New Database (veritabanına bir isim verin). Oluşturulan veritabanının altındaki Tables a sağ click yapıp Add New Table yapıyoruz.

Yukarıdaki gibi alanlarımızı oluşturuyoruz. ID alanının otomatik artan olması için identity(1,1) yazıyoruz. Alt kısımdan kod alanında tablo ismini değiştirip. Sol üst taraftan update diyerek oluşumu sağlıyoruz.

Oluşturulan tabloya sağ click ViewData diyerek veri ekleme işlemi yapıyoruz.

Yapacağımız işlemleri daha düzenli olması açısından sınıf ekleyerek metod şelinde oraya tanımlıyoruz. Daha sonra bu metodları uygulamamız içerinden çağırıyoruz.

Burayı seçerek clsDB adında bir sınıf oluşuturup kodlarımızı metodlar şelinde kısım kısım buraya tanımlıyoruz. Büyük projelerde karışıklığı önlemek adına çok yardımcı olacak bir yapıdır.

Oluşturduğumuz clsDB sınıfı içerisine veriCek adında bir DataTable türünde bir metod tanımlıyoruz.

cs değişkenine ait olan veri sizin veritabanınızda olan tablonun bağlantı yolunu ifade etmektedir. Bu veriye erişim için veritabanı isminizin üzerine tıklayın ve Properties Penceresinden ConnectionString alanında yazılı olan veri veritabanı yolunuzdur.

Eklediğimiz gridContolünün Properties -> Name kısmından isimlerini ekranda göründüğü gibi değiştiriyoruz. gvGoster seçili iken Run Designer diyoruz.

Bu işlemden sonra veri tabanı tablosundaki alan isimlerini buraya ekliyoruz.

Son olarak KayıtlarGetir butonun click olayına bu kodu yazıp programı çalıştırıyoruz.

İlgili Yazılar

Leave a Comment