Laravel deki Artisan Komutları Nelerdir?

laravel, artisan, laravel artisan komutları, laravel artisan commands

Laravel Hakkında

Laravel, MVC yapısında web uygulamaları geliştirme için tasarlanmış ücretsiz, açık kaynak PHP web frameworküdür. 9. sürümü şubat ayında yayınlanmıştır ve bu sürümü kullanabilmek için önerilen PHP sürümünün de 8.0 – 8.1 olmasını istemektedir. Laravelin 10. versiyonu 2023, Şubat ayında çıkacaktır. Bu konumuzda Laravel de elimiz ayağımız olan artisan komutlarını inceleyip, hangi komutun ne işe yaradığını göreceğiz.

Artisan komutları

Laravel de veritabanındaa bir tablo, bir model, controller oluşturma, dışarıdan bir paket yükleme veya uygulama içerisinde bir takım işlemler yapmak için artisan komutu kullanılır. Artisan;

php artisan komut şeklinde kulanılır.

Genel komutlar

_complete

Shell tamamlama önerileri sağlamak için dahili komut

Seçenekler
 • shell - shell tipi ("bash") (Zorunlu)
 • input - Bir dizi girdi belirteci (e.g. COMP_WORDS or argv) (Zorunlu)
 • current - İmlecin bulunduğu "giriş" dizisinin dizini (e.g. COMP_CWORD) (Zorunlu)
 • symfony - Tamamlama komut dosyasının sürümü (Zorunlu)

about

Uygulamanız hakkında temel bilgileri görüntüleyin

Seçenekler
 • only - Görüntülenecek bölüm (İsteğe Bağlı)
 • json - Json formatında sonuç verir (İsteğe Bağlı)

clear-compiled

Derlenmiş sınıf dosyasını kaldırın


completion

Shell tamamlama komut dosyasını boşaltın

Seçenekler
 • debug - Tamamlama hata ayıklama günlüğünü sırala (İsteğe Bağlı)
Argümanlar
 • shell - Shell tipi (ör. "bash"), "$SHELL" env değişkeninin değeri, eğer bu verilmezse kullanılacaktır (İsteğe Bağlı)

db

Yeni bir veritabanı CLI oturumu başlatın

Seçenekler
 • read - Okuma bağlantısına bağlanın (İsteğe Bağlı)
 • write - Yazma bağlantısına bağlanın (İsteğe Bağlı)
Argümanlar
 • connection - Kullanılması gereken veritabanı bağlantısı (İsteğe Bağlı)

docs

Laravel dökümantasyonuna erişin

Seçenekler
 • page - Açılacak dokümantasyon sayfası (İsteğe Bağlı)
 • section - Açılacak bölüm (İsteğe Bağlı)

down

Uygulamayı bakım / demo moduna alın

Seçenekler
 • redirect - Kullanıcıların yönlendirileceği yol (İsteğe Bağlı)
 • render - Bakım modu sırasında görüntülenmek üzere önceden oluşturulması gereken görünüm (İsteğe Bağlı)
 • retry - İsteğin yeniden denenebileceği saniye sayısı (İsteğe Bağlı)
 • refresh - Tarayıcının yenilenebileceği saniye sayısı (İsteğe Bağlı)
 • secret - Bakım modunu atlamak için kullanılabilecek gizli ifade (İsteğe Bağlı)
 • status - Bakım modu yanıtı döndürülürken kullanılması gereken durum kodu (İsteğe Bağlı)

env

Geçerli çerçeve (framework) ortamını görüntüle


help

Bir komut için yardımı görüntüle

Seçenekler
 • format - Çıktı formatı (txt, xml, json veya md) (Zorunlu)
 • raw - Ham komut yardımını çıktılamak için (İsteğe Bağlı)
Argümanlar
 • command_name - Komut adı (İsteğe Bağlı)

inspire

İlham veren bir alıntı göster


list

komutları listeler

Seçenekler
 • format - Çıktı formatı (txt, xml, json veya md) (Zorunlu)
 • raw - Ham komut yardımını çıktılamak için (İsteğe Bağlı)
 • short - Komutların argümanlarını açıklamayı atlamak için (İsteğe Bağlı)
Argümanlar
 • namespace - İsim alan adı (İsteğe Bağlı)

migrate

Veritabanı işlemlerini çalıştırın

Seçenekler
 • database - Kullanılacak veritabanı bağlantısı (İsteğe Bağlı)
 • force - İşlemi üretimdeyken çalışmaya zorla (İsteğe Bağlı)
 • path - Yürütülecek taşıma dosyalarına giden yol(lar) (İsteğe Bağlı)
 • realpath - Sağlanan geçiş dosyası yollarının önceden çözümlenmiş mutlak yollar olduğunu belirtin (İsteğe Bağlı)
 • schema-path - Şema döküm dosyasının yolu (İsteğe Bağlı)
 • pretend - Çalıştırılacak SQL sorgularını boşaltın (İsteğe Bağlı)
 • seed - Çekirdek görevinin yeniden çalıştırılması gerekip gerekmediğini gösterir (İsteğe Bağlı)
 • seeder - Kök seeder sınıf adı (İsteğe Bağlı)
 • step - Ayrı ayrı geri alınabilmeleri için geçişleri çalıştırmaya zorlayın (İsteğe Bağlı)

optimize

Framework önyükleme dosyalarını önbelleğe alın


serve

Uygulamayı PHP geliştirme sunucusunda çalıştırın

Seçenekler
 • host - Uygulamayı sunacak ana bilgisayar adresi (İsteğe Bağlı)
 • port - Uygulamanın hizmet vereceği bağlantı noktası (İsteğe Bağlı)
 • tries - Hizmet verilmeye çalışılacak maksimum bağlantı noktası sayısı (İsteğe Bağlı)
 • no-reload - .env dosyası değişikliklerinde geliştirme sunucusunu yeniden yüklemeyin (İsteğe Bağlı)

test

Uygulama testlerini çalıştırın

Seçenekler
 • without-tty - TTY'ye çıkışı devre dışı bırak (İsteğe Bağlı)
 • coverage - Kod kapsamı bilgilerinin toplanması gerekip gerekmediğini gösterir (İsteğe Bağlı)
 • min - Kod kapsamı için minimum eşik zorlamasını gösterir (İsteğe Bağlı)
 • parallel - Testlerin paralel olarak çalışması gerekip gerekmediğini gösterir (İsteğe Bağlı)
 • recreate-databases - Test veritabanlarının yeniden oluşturulması gerekip gerekmediğini gösterir (İsteğe Bağlı)
 • drop-databases - Test veritabanlarının bırakılması gerekip gerekmediğini gösterir (İsteğe Bağlı)

tinker

Uygulamanızla etkileşim kurun

Seçenekler
 • execute - Tinker kullanarak verilen kodu yürütün (İsteğe Bağlı)
 • help - Verilen komut için yardımı görüntüleyin. Herhangi bir komut verilmediğinde, list komutu için yardımı görüntüleyin (İsteğe Bağlı)
 • quiet - Herhangi bir mesaj çıktısı vermeyin (İsteğe Bağlı)
 • verbose - Mesajların ayrıntı düzeyini artırın: Normal çıktı için 1, daha ayrıntılı çıktı için 2 ve hata ayıklama için 3 (İsteğe Bağlı)
 • version - Bu uygulama sürümünü göster (İsteğe Bağlı)
 • ansi - ANSI çıkışını zorla (veya --no-ansi'yi devre dışı bırak) (İsteğe Bağlı)
 • no-interaction - İnteraktif soru sormayın (İsteğe Bağlı)
 • env - Komutun altında çalışması gereken ortam (İsteğe Bağlı)
Argümanlar
 • command - Yürütülecek komut (Zorunlu)
 • include - Tamir etmeye başlamadan önce dosya(lar)ı dahil edin (İsteğe Bağlı)

up

Uygulamayı bakım modundan çıkarın


Laravel auth komutu

auth:clear-resets

Süresi dolmuş parola sıfırlama belirteçlerini temizleyin

Seçenekler
 • name - Parola aracısının adı (İsteğe Bağlı)

Laravel cache komutu

cache:clear

Uygulama önbelleğini temizleyin

Seçenekler
 • tags - Temizlemek istediğiniz önbellek etiketleri (İsteğe Bağlı)
Argümanlar
 • store - Silmek istediğiniz bölümün adı (İsteğe Bağlı)

cache:forget

Bir öğeyi önbellekten kaldırma

Argümanlar
 • store - Anahtarın çıkarılacağı alan (İsteğe Bağlı)
 • key - Kaldırılacak anahtar (Zorunlu)

cache:table

Önbellek veritabanı tablosu için bir geçiş oluşturun


Laravel config komutu

config:cache

Daha hızlı yapılandırma yüklemesi için bir önbellek dosyası oluşturun


config:clear

Yapılandırma önbellek dosyasını kaldırın


Laravel db (veritabanı) komutu

db:monitor

Belirtilen veritabanındaki bağlantı sayısını izleyin

Seçenekler
 • databases - İzlenecek veritabanı bağlantıları (İsteğe Bağlı)
 • max - Bir olay gönderilmeden önce açılabilecek maksimum bağlantı sayısı (İsteğe Bağl)

db:seed

Veritabanınızı kayıtlarla doldurun

Seçenekler
 • class - Kök seeder sınıfı (İsteğe Bağlı)
 • databases - Kayıtların aktarılacağı veritabanı ismi (İsteğe Bağlı)
 • force - İşlemi üretimdeyken çalışmaya zorla (İsteğe Bağlı)
Argümanlar
 • class - Kök seeder sınıfı (İsteğe Bağlı)

db:show

Verilen veritabanı hakkındaki bilgileri görüntüle

Seçenekler
 • database - Veritabanı bağlantısı (İsteğe Bağlı)
 • json - Veritabanı bilgilerini JSON olarak çıktılayıni (İsteğe Bağlı)
 • counts - Tablo satır sayısını göster (Not: Bu, büyük veritabanlarında yavaş olabilir) (İsteğe Bağlı)
 • views - Veritabanı görünümlerini göster (Not: Bu, büyük veritabanlarında yavaş olabilir) (İsteğe Bağlı)

db:table

Verilen veritabanı hakkındaki bilgileri görüntüle

Seçenekler
 • database - Veritabanı bağlantısı (İsteğe Bağlı)
 • json - Veritabanı bilgilerini JSON olarak çıktılayıni (İsteğe Bağlı)
Argümanlar
 • table - Tablo ismi (İsteğe Bağlı)

db:wipe

Tüm tabloları, görünümleri ve türleri kaldırın

Seçenekler
 • database - Veritabanı bağlantısı (İsteğe Bağlı)
 • drop-views - Tüm tabloları ve görünümleri kaldır (İsteğe Bağlı)
 • drop-types - Tüm tabloları ve türleri kaldır (yalnızca Postgre) (İsteğe Bağlı)
 • force - İşlemi üretimdeyken çalışmaya zorla (İsteğe Bağlı)

Laravel event komutu

event:cache

Uygulamanın olaylarını ve dinleyicilerini keşfedin ve önbelleğe alın


event:clear

Önbelleğe alınmış tüm olayları ve dinleyicileri temizle


event:generate

Kayda dayalı olarak eksik olayları ve dinleyicileri oluşturun


event:list

Uygulamanın olaylarını ve dinleyicilerini listeleyin

Seçenekler
 • event - Olayları ada göre filtreleyin (İsteğe Bağlı)

Laravel key komutu

key:generate

Uygulama anahtarını ayarlayın

Seçenekler
 • show - Dosyaları değiştirmek yerine anahtarı görüntüleyin (İsteğe Bağlı)
 • force - İşlemi üretimdeyken çalışmaya zorla (İsteğe Bağlı)

Laravel make komutu

make:cast

Yeni bir özel Eloquent yayın sınıfı oluşturun

Seçenekler
 • inbound - Gelen bir yayın sınıfı oluşturun (İsteğe Bağlı)
Argümanlar
 • name - Sınıfın adı (Zorunlu)

make:channel

Yeni bir kanal sınıfı oluşturun

Argümanlar
 • name - Sınıfın adı (Zorunlu)

make:command

Yeni bir Artisan komutu oluştur

Seçenekler
 • command - Atanması gereken terminal komutu (İsteğe Bağlı)
 • test - Konsol komutu için eşlik eden bir PHPUnit testi oluşturun (İsteğe Bağlı)
 • pest - Konsol komutu için eşlik eden bir Pest testi oluşturun (İsteğe Bağlı)
Argümanlar
 • name - Sınıfın adı (Zorunlu)

make:component

Yeni bir görünüm (view) bileşen sınıfı oluşturun

Seçenekler
 • force - Bileşen zaten mevcut olsa bile sınıfı oluşturun (İsteğe Bağlı)
 • inline - Satır içi görünüm oluşturan bir bileşen oluşturun (İsteğe Bağlı)
 • view - Yalnızca bir görünüme sahip anonim bir bileşen oluşturun (İsteğe Bağlı)
Argümanlar
 • name - Sınıfın adı (Zorunlu)

make:controller

Yeni bir denetleyici (kontrol) sınıfı oluşturun

Seçenekler
 • api - Oluşturma ve düzenleme yöntemlerini denetleyiciden hariç tutun (İsteğe Bağlı)
 • type - Kullanılacak denetleyici stub dosyasını manuel olarak belirtin (Zorunlu)
 • force - Denetleyici zaten mevcut olsa bile sınıfı oluşturun (İsteğe Bağlı)
 • invokable - Tek bir yöntem, çağrılabilir denetleyici sınıfı oluşturun (İsteğe Bağlı)
 • model - Verilen model için bir kaynak denetleyicisi oluşturun (İsteğe Bağlı)
 • parent - İç içe geçmiş bir kaynak denetleyicisi sınıfı oluşturun (İsteğe Bağlı)
 • resource - Bir kaynak denetleyici sınıfı oluşturun (İsteğe Bağlı)
 • request - Kaydetme ve güncelleme için FormRequest sınıfları oluşturun (İsteğe Bağlı)
 • test - Denetleyici için eşlik eden bir PHPUnit testi oluşturun (İsteğe Bağlı)
 • pest - Denetleyici için eşlik eden bir Pest testi oluşturun (İsteğe Bağlı)
Argümanlar
 • name - Sınıfın adı (Zorunlu)

make:event

Yeni bir olay sınıfı oluşturun

Argümanlar
 • name - Sınıfın adı (Zorunlu)

make:exception

Yeni bir özel istisna sınıfı oluşturun

Seçenekler
 • render - Boş bir oluşturma yöntemiyle istisna oluşturun (İsteğe Bağlı)
 • report - Boş bir rapor yöntemiyle istisna oluşturun (İsteğe Bağlı)
Argümanlar
 • name - Sınıfın adı (Zorunlu)

make:factory

Yeni bir model fabrikası oluşturun

Seçenekler
 • model - Model ismi (İsteğe Bağlı)
Argümanlar
 • name - Sınıfın adı (Zorunlu)

make:model

Yeni bir model fabrikası oluşturun

Seçenekler
 • model - Model ismi (İsteğe Bağlı)
Argümanlar
 • name - Sınıfın adı (Zorunlu)

make:job

Yeni bir iş sınıfı oluşturun

Seçenekler
 • sync - İşin senkronize olması gerektiğini belirtir (İsteğe Bağlı)
 • test - İş için eşlik eden bir PHPUnit testi oluşturun (İsteğe Bağlı)
 • pest - İş için eşlik eden bir Pest testi oluşturun (İsteğe Bağlı)
Argümanlar
 • name - Sınıfın adı (Zorunlu)

make:listener

Yeni bir olay dinleyici sınıfı oluşturun

Seçenekler
 • event - Dinlenen olay sınıfı (İsteğe Bağlı)
 • queued - Olay dinleyicisinin sıraya alınması gerektiğini belirtir (İsteğe Bağlı)
 • test - Dinleyici için eşlik eden bir PHPUnit testi oluşturun (İsteğe Bağlı)
 • pest - Dinleyici için eşlik eden bir Pest testi oluşturun (İsteğe Bağlı)
Argümanlar
 • name - Sınıfın adı (Zorunlu)

make:mail

Yeni bir e-posta sınıfı oluşturun

Seçenekler
 • force - Mail sınıfı zaten mevcut olsa bile sınıfı oluşturun (İsteğe Bağlı)
 • markdown - Mail sınıfı için yeni bir Markdown şablonu oluşturun (İsteğe Bağlı)
 • test - Mail için eşlik eden bir PHPUnit testi oluşturun (İsteğe Bağlı)
 • pest - Mail için eşlik eden bir Pest testi oluşturun (İsteğe Bağlı)
Argümanlar
 • name - Sınıfın adı (Zorunlu)

make:middleware

Yeni bir ara katman yazılımı sınıfı oluşturun

Seçenekler
 • test - Ara Yazılım için eşlik eden bir PHPUnit testi oluşturun (İsteğe Bağlı)
 • pest - Ara Yazılım için eşlik eden bir Pest testi oluşturun (İsteğe Bağlı)
Argümanlar
 • name - Sınıfın adı (Zorunlu)

make:migration

Yeni bir migration (göç / taşıma) dosyası oluşturun

Seçenekler
 • create - Oluşturulacak tablo (İsteğe Bağlı)
 • table - Taşınacak tablo (İsteğe Bağlı)
 • path - Taşıma dosyasının oluşturulacağı konum (İsteğe Bağlı)
 • realpath - Sağlanan geçiş dosyası yollarının önceden çözümlenmiş mutlak yollar olduğunu belirtin (İsteğe Bağlı)
 • fullpath - Taşımanın tam yolunu çıktılayın (İsteğe Bağlı)
Argümanlar
 • name - Sınıfın adı (Zorunlu)

make:model

Yeni bir Eloquent model sınıfı oluşturun

Seçenekler
 • all- Model için bir geçiş, ekme makinesi, fabrika, ilke ve kaynak denetleyicisi oluşturun (İsteğe Bağlı)
 • controller- Model için yeni bir denetleyici oluşturun (İsteğe Bağlı)
 • factory- Model için yeni bir fabrika oluşturun (İsteğe Bağlı)
 • force- Model zaten mevcut olsa bile sınıfı oluşturun (İsteğe Bağlı)
 • migration- Model için yeni bir geçiş dosyası oluşturun (İsteğe Bağlı)
 • morph-pivot- Oluşturulan modelin özel bir polimorfik ara tablo modeli olması gerekip gerekmediğini gösterir (İsteğe Bağlı)
 • policy- Model için yeni bir politika oluşturun (İsteğe Bağlı)
 • seed- Model için yeni bir ekme makinesi oluşturun (İsteğe Bağlı)
 • pivot- Oluşturulan modelin özel bir ara tablo modeli olması gerekip gerekmediğini gösterir (İsteğe Bağlı)
 • resource- Oluşturulan denetleyicinin bir kaynak denetleyicisi olması gerekip gerekmediğini gösterir (İsteğe Bağlı)
 • api- Oluşturulan denetleyicinin bir API denetleyicisi olması gerekip gerekmediğini gösterir (İsteğe Bağlı)
 • requests- Yeni form istek sınıfları oluşturun ve bunları kaynak denetleyicisinde kullanın (İsteğe Bağlı)
 • test- Model için eşlik eden bir PHPUnit testi oluşturun (İsteğe Bağlı)
 • pest- Model için eşlik eden bir Pest testi oluşturun (İsteğe Bağlı)
Argümanlar
 • name - Sınıfın adı (Zorunlu)

make:notification

Yeni bir bildirim sınıfı oluşturun

Seçenekler
 • force- Bildirim zaten mevcut olsa bile sınıfı oluşturun (İsteğe Bağlı)
 • markdown- Bildirim için yeni bir Markdown şablonu oluşturun (İsteğe Bağlı)
 • test- Bildirim için eşlik eden bir PHPUnit testi oluşturun (İsteğe Bağlı)
 • pest- Bildirim için eşlik eden bir Pest testi oluşturun (İsteğe Bağlı)
Argümanlar
 • name - Sınıfın adı (Zorunlu)

make:observer

Yeni bir gözlemci sınıfı oluşturun

Seçenekler
 • model- Gözlemcinin uyguladığı model (İsteğe Bağlı)
Argümanlar
 • name - Sınıfın adı (Zorunlu)

make:policy

Yeni bir ilke sınıfı oluşturun

Seçenekler
 • model - Politikanın geçerli olduğu model (İsteğe Bağlı)
 • guard - Politikanın dayandığı koruma (İsteğe Bağlı)
Argümanlar
 • name - Sınıfın adı (Zorunlu)

make:provider

Yeni bir servis sağlayıcı sınıfı oluşturun

Argümanlar
 • name - Sınıfın adı (Zorunlu)

make:request

Yeni bir form istek sınıfı oluşturun

Argümanlar
 • name - Sınıfın adı (Zorunlu)

make:resource

Yeni bir kaynak oluştur

Seçenekler
 • collection - Bir kaynak koleksiyonu oluşturun (İsteğe Bağlı)
Argümanlar
 • name - Sınıfın adı (Zorunlu)

make:rule

Yeni bir doğrulama kuralı oluşturun

Seçenekler
 • implicit - Örtük bir kural oluşturun (İsteğe Bağlı)
 • invokable - Tek bir yöntem, çağrılabilir kural sınıfı oluşturun (İsteğe Bağlı)
Argümanlar
 • name - Sınıfın adı (Zorunlu)

make:scope

Yeni bir kapsam sınıfı oluşturun

Argümanlar
 • name - Sınıfın adı (Zorunlu)

make:seeder

Yeni bir seeder oluşturun

Argümanlar
 • name - Sınıfın adı (Zorunlu)

make:test

Yeni bir test sınıfı oluşturun

Seçenekler
 • unit - Bir birim testi oluşturun (İsteğe Bağlı)
 • pest - Bir Pest testi oluşturun (İsteğe Bağlı)
Argümanlar
 • name - Sınıfın adı (Zorunlu)

Laravel migrate komutu

migrate:fresh

Tüm tabloları kaldırın ve tüm migrationları (geçişleri) yeniden çalıştırın

Seçenekler
 • database - Kullanılacak veritabanı bağlantısı (İsteğe Bağlı)
 • drop-views - Tüm tabloları ve görünümleri bırak (İsteğe Bağlı)
 • drop-types - Tüm tabloları ve türleri bırakın (yalnızca Postgres) (İsteğe Bağlı)
 • force - Üretimdeyken operasyonu çalıştırmaya zorla (İsteğe Bağlı)
 • path - Yürütülecek taşıma dosyalarına giden yol(lar) (İsteğe Bağlı)
 • realpath - Sağlanan geçiş dosyası yollarının önceden çözümlenmiş mutlak yollar olduğunu belirtin (İsteğe Bağlı)
 • schema-path - Bir şema döküm dosyasının yolu (İsteğe Bağlı)
 • seed - Tohum görevinin yeniden çalıştırılması gerekip gerekmediğini gösterir (İsteğe Bağlı)
 • seeder - Kök ekme makinesinin sınıf adı (İsteğe Bağlı)
 • step - Ayrı ayrı geri alınabilmeleri için geçişleri çalıştırmaya zorlayın (İsteğe Bağlı)

migrate:install

Migration deposunu oluşturun

Seçenekler
 • database - Kullanılacak veritabanı bağlantısı (İsteğe Bağlı)

migrate:refresh

Tüm migration işlemlerini sıfırlayın ve yeniden çalıştırın

Seçenekler
 • database - Kullanılacak veritabanı bağlantısı (İsteğe Bağlı)
 • force - Üretimdeyken operasyonu çalıştırmaya zorla (İsteğe Bağlı)
 • path - Yürütülecek taşıma dosyalarına giden yol(lar) (İsteğe Bağlı)
 • realpath - Sağlanan geçiş dosyası yollarının önceden çözümlenmiş mutlak yollar olduğunu belirtin (İsteğe Bağlı)
 • seed - Tohum görevinin yeniden çalıştırılması gerekip gerekmediğini gösterir (İsteğe Bağlı)
 • seeder - Kök ekme makinesinin sınıf adı (İsteğe Bağlı)
 • step - Geri alınacak ve yeniden çalıştırılacak taşıma sayısı (İsteğe Bağlı)

migrate:reset

Tüm migration işlemlerini geri al

Seçenekler
 • database - Kullanılacak veritabanı bağlantısı (İsteğe Bağlı)
 • force - Üretimdeyken operasyonu çalıştırmaya zorla (İsteğe Bağlı)
 • path - Yürütülecek taşıma dosyalarına giden yol(lar) (İsteğe Bağlı)
 • realpath - Sağlanan geçiş dosyası yollarının önceden çözümlenmiş mutlak yollar olduğunu belirtin (İsteğe Bağlı)
 • pretend - Çalıştırılacak SQL sorgularını boşaltın (İsteğe Bağlı)

migrate:rollback

Son veritabanı geçişini geri alma

Seçenekler
 • database - Kullanılacak veritabanı bağlantısı (İsteğe Bağlı)
 • force - Üretimdeyken operasyonu çalıştırmaya zorla (İsteğe Bağlı)
 • path - Yürütülecek taşıma dosyalarına giden yol(lar) (İsteğe Bağlı)
 • realpath - Sağlanan geçiş dosyası yollarının önceden çözümlenmiş mutlak yollar olduğunu belirtin (İsteğe Bağlı)
 • pretend - Çalıştırılacak SQL sorgularını boşaltın (İsteğe Bağlı)
 • step - Geri alınacak göçlerin sayısı (İsteğe Bağlı)

migrate:status

Her migrationın durumunu göster

Seçenekler
 • database - Kullanılacak veritabanı bağlantısı (İsteğe Bağlı)
 • path - Yürütülecek taşıma dosyalarına giden yol(lar) (İsteğe Bağlı)
 • realpath - Sağlanan geçiş dosyası yollarının önceden çözümlenmiş mutlak yollar olduğunu belirtin (İsteğe Bağlı)

Laravel model komutu

model:prune

Artık ihtiyaç duyulmayan modelleri budayın

Seçenekler
 • model - Budama yapılacak modellerin sınıf isimleri (İsteğe Bağlı)
 • except - Budamadan çıkarılacak modellerin sınıf isimleri (İsteğe Bağlı)
 • chunk - Silinecek model yığını başına alınacak model sayısı (İsteğe Bağlı)
 • pretend - Bulunan budanabilir kayıtların sayısını silmek yerine görüntüleyin (İsteğe Bağlı)

model:show

Eloquent modeliyle ilgili bilgileri göster

Seçenekler
 • database - Kullanılacak veritabanı bağlantısı (İsteğe Bağlı)
 • json - Modeli JSON olarak çıktılayın (İsteğe Bağlı)
Argümanlar
 • model - Gösterilecek model (Zorunlu)

Laravel notification komutu

notifications:table

Bildirimler tablosu için bir migration oluşturun


Laravel optimize komutu

optimize:clear

Önbelleğe alınmış önyükleme dosyalarını kaldırın


Laravel package komutu

package:discover

Önbelleğe alınmış paket bildirimini yeniden oluşturun


Laravel queue komutu

queue:batches-table

Toplu iş veritabanı tablosu için bir migration oluşturun


queue:clear

Belirtilen kuyruktaki tüm işleri sil

Seçenekler
 • queue - Temizlenecek kuyruğun adı (İsteğe Bağlı)
 • force - Üretimdeyken operasyonu çalıştırmaya zorla (İsteğe Bağlı)
Argümanlar
 • connection - Temizlenecek sıra bağlantısının adı (İsteğe Bağlı)

queue:failed

Başarısız olan tüm kuyruk işlerini listeleyin


queue:failed-table

Başarısız kuyruk işleri veritabanı tablosu için bir migration oluşturun


queue:flush

Başarısız olan tüm kuyruk işlerini temizleyin

Seçenekler
 • hours - Başarısız iş verilerinin saklanacağı saat sayısı (İsteğe Bağlı)

queue:forget

Başarısız bir kuyruk işini silin

Argümanlar
 • id- Başarısız olan işin kimliği (Zorunlu)

queue:listen

Belirli bir sırayı dinle

Seçenekler
 • name - İşçinin adı (İsteğe Bağlı)
 • delay - Başarısız işleri geciktirmek için saniye sayısı (Kullanımdan kaldırıldı) (İsteğe Bağlı)
 • backoff - Yakalanmamış bir istisna ile karşılaşan bir işi yeniden denemeden önce beklenecek saniye sayısı (İsteğe Bağlı)
 • force - Çalışanı bakım modunda bile çalışmaya zorlayın (İsteğe Bağlı)
 • memory - Megabayt cinsinden bellek sınırı (İsteğe Bağlı)
 • queue - Dinlenecek sıra (İsteğe Bağlı)
 • sleep - İş olmadığında uyuyacak saniye sayısı (İsteğe Bağlı)
 • timeout - Bir alt işlemin çalışabileceği saniye sayısı (İsteğe Bağlı)
 • tries - Günlüğe kaydetmeden önce bir işi deneme sayısı başarısız oldu
Argümanlar
 • connection - Bağlantının adı (İsteğe Bağlı)

queue:monitor

Belirtilen kuyrukların boyutunu izleyin

Seçenekler
 • max- Bir olay gönderilmeden önce kuyrukta olabilecek maksimum iş sayısı (İsteğe Bağlı)
Argümanlar
 • queues - İzlenecek kuyrukların adları (Zorunlu)

queue:prune-batches

Toplu veri tabanından eski girişleri budama

Seçenekler
 • hours - Toplu verilerin saklanacağı saat sayısı (İsteğe Bağlı)
 • unfinished - Bitmemiş parti verilerinin tutulacağı saat sayısı (İsteğe Bağlı)

queue:prune-failed

Başarısız işler tablosundaki eski girdileri budama

Seçenekler
 • hours - Toplu verilerin saklanacağı saat sayısı (İsteğe Bağlı)

queue:restart

Mevcut işlerinden sonra kuyruk çalışanı arka plan programlarını yeniden başlatın


queue:retry

Başarısız bir kuyruk işini yeniden deneyinn

Seçenekler
 • queue - Belirtilen kuyruk için başarısız olan tüm işleri yeniden deneyin (İsteğe Bağlı)
 • range - Yeniden denenecek iş kimlikleri (sayısal) aralığı (İsteğe Bağlı)
Argümanlar
 • id - Başarısız olan işin kimliği veya tüm işleri yeniden denemek için "tümü" (İsteğe Bağlı)

queue:retry-batch

Bir toplu iş için başarısız olan işleri yeniden deneyin

Argümanlar
 • id - Başarısız işleri yeniden denenmesi gereken partinin kimliği (İsteğe Bağlı)

queue:table

Kuyruk işleri veritabanı tablosu için bir migration oluşturun


queue:work

Kuyruktaki işleri arka plan programı olarak işlemeye başlayın

Seçenekler
 • name - İşçinin adı (İsteğe Bağlı)
 • queue - Çalışmak için sıraların isimleri (İsteğe Bağlı)
 • daemon - Çalışanı arka plan programı modunda çalıştırın (Kullanımdan kaldırıldı) (İsteğe Bağlı)
 • once - Yalnızca sıradaki bir sonraki işi işleyin (İsteğe Bağlı)
 • stop-when-empty - Sıra boş olduğunda dur (İsteğe Bağlı)
 • delay - Başarısız işleri geciktirmek için saniye sayısı (Kullanımdan kaldırıldı) (İsteğe Bağlı)
 • backoff - Yakalanmamış bir istisna ile karşılaşan bir işi yeniden denemeden önce beklenecek saniye sayısı (İsteğe Bağlı)
 • max-jobs - Durdurmadan önce işlenecek iş sayısı (İsteğe Bağlı)
 • max-time - Çalışanın çalışması gereken maksimum saniye sayısı (İsteğe Bağlı)
 • force - Çalışanı bakım modunda bile çalışmaya zorlayın (İsteğe Bağlı)
 • memory - Megabayt cinsinden bellek sınırı (İsteğe Bağlı)
 • sleep - İş olmadığında uyuyacak saniye sayısı (İsteğe Bağlı)
 • rest - İşler arasında dinlenmek için saniye sayısı (İsteğe Bağlı)
 • timeout - Bir alt işlemin çalışabileceği saniye sayısı (İsteğe Bağlı)
 • tries - Günlüğe kaydetmeden önce bir işi deneme sayısı başarısız oldu (İsteğe Bağlı)
Argümanlar
 • connection - Çalışmak için sıra bağlantısının adı (İsteğe Bağlı)

Laravel route komutu

route:cache

Daha hızlı rota kaydı için bir rota önbellek dosyası oluşturun


route:clear

Rota önbellek dosyasını kaldırın


route:list

Tüm kayıtlı rotaları listele

Seçenekler
 • json - Rota listesini JSON olarak çıktılayın (İsteğe Bağlı)
 • method - Rotaları yönteme göre filtreleyin (İsteğe Bağlı)
 • name - Rotaları ada göre filtreleyin (İsteğe Bağlı)
 • domain - Yolları etki alanına göre filtreleyin (İsteğe Bağlı)
 • path - Yalnızca verilen yol düzeniyle eşleşen yolları göster (İsteğe Bağlı)
 • except-path - Verilen yol modeliyle eşleşen rotaları görüntüleme (İsteğe Bağlı)
 • reverse - Rotaların sırasını tersine çevir (İsteğe Bağlı)
 • sort - Sıralanacak sütun (etki alanı, yöntem, uri, ad, eylem, ara katman yazılımı) (İsteğe Bağlı)
 • except-vendor - Satıcı paketleri tarafından tanımlanan rotaları gösterme (İsteğe Bağlı)
 • only-vendor - Yalnızca satıcı paketleri tarafından tanımlanan rotaları görüntüleyin (İsteğe Bağlı)

Laravel sail komutu

sail:install

Laravel Sail'in varsayılan Docker Compose dosyasını kurun

Seçenekler
 • with - Kuruluma dahil edilmesi gereken hizmetler (İsteğe Bağlı)
 • devcontainer - Bir .devcontainer yapılandırma dizini oluşturun (İsteğe Bağlı)

sail:publish

Laravel Sail Docker dosyalarını yayınlayın


Laravel sanctum komutu

sanctum:prune-expired

Budama belirteçlerinin süresi belirtilen saatten daha uzun süre doldu

Seçenekler
 • hours - Süresi dolmuş Sanctum jetonlarını saklamak için saat sayısı (İsteğe Bağlı)

Laravel schedule komutu

schedule:clear-cache

Zamanlayıcı tarafından oluşturulan önbelleğe alınmış muteks dosyalarını silin


schedule:finish

Zamanlanmış bir komutun tamamlanmasını ele alın

Argümanlar
 • id - (Zorunlu)
 • code - (İsteğe Bağlı)

schedule:list

Zamanlanmış komutları listeleyin

Argümanlar
 • timezone - Saatlerin görüntülenmesi gereken saat dilimi (İsteğe Bağlı)

schedule:run

Zamanlanmış komutları çalıştırın


schedule:test

Zamanlanmış bir komut çalıştırın

Seçenekler
 • name - Çalıştırılacak zamanlanmış komutun adı (İsteğe Bağlı)

schedule:work

Zamanlama çalışanını başlatın


schema:dump

Verilen veritabanı şemasını boşaltın

Seçenekler
 • database - Kullanılacak veritabanı bağlantısı (İsteğe Bağlı)
 • path - Şema döküm dosyasının saklanacağı yol (İsteğe Bağlı)
 • prune- Mevcut tüm taşıma dosyalarını silin (İsteğe Bağlı)

Laravel session komutu

session:table

Oturum veritabanı tablosu için bir migration oluşturun


Laravel storage komutu

storage:link

Uygulama için yapılandırılmış sembolik bağlantıları oluşturun

Seçenekler
 • relative - Göreceli yolları kullanarak sembolik bağlantıyı oluşturun (İsteğe Bağlı)
 • force - Mevcut sembolik bağlantıları yeniden oluşturun (İsteğe Bağlı)

Laravel stub komutu

stub:publish

Özelleştirme için kullanılabilen tüm taslakları yayınlayın

Seçenekler
 • existing - Yalnızca daha önce yayınlanmış olan dosyaları yayınlayın ve üzerine yazın (İsteğe Bağlı)
 • force - Mevcut dosyaların üzerine yaz (İsteğe Bağlı)

Laravel vendor komutu

vendor:publish

Satıcı paketlerinden yayınlanabilir varlıkları yayınlayın

Seçenekler
 • existing - Yalnızca daha önce yayınlanmış olan dosyaları yayınlayın ve üzerine yazın (İsteğe Bağlı)
 • force - Mevcut dosyaların üzerine yaz (İsteğe Bağlı)
 • all - İstemsiz olarak tüm servis sağlayıcılar için varlıkları yayınlayın (İsteğe Bağlı)
 • provider - Yayınlamak istediğiniz varlıkları olan servis sağlayıcı (İsteğe Bağlı)
 • tag - Yayınlamak istediğiniz varlıklara sahip bir veya daha fazla etiket (İsteğe Bağlı)

Laravel view komutu

view:cache

Uygulamanın tüm Blade şablonlarını derleyin


view:clear

Tüm derlenmiş görünüm dosyalarını temizle


Youtube kanalımızdan bizleri takip edebilirsiniz.

TEKNOKODİ

İlgili Yazılar