Git branch i Local ve Remote Olarak Nasıl Silinir?

git

Git, popüler bir sürüm kontrol sistemidir ve kod yönetimi sürecini yönetmek için birçok farklı özellik sunar. Bu özelliklerden biri de “branch” adı verilen özelliktir. Bir “branch”, kod tabanını ayrı bir versiyona veya yönetim dalına bölerek, farklı ekiplerin veya farklı özelliklerin aynı anda üzerinde çalışabilmesine imkan tanır. Bu sayede, kodun birden fazla versiyonunu yönetmek ve karşılaştırmak daha kolay hale gelir. “Git branch” komutu, bu işlemi başlatan ve yöneten bir araçtır. Bu aracı kullanarak, farklı ekipler veya özellikler için ayrı “branch”ler oluşturabilir ve birleştirme işlemi yaparak kod tabanını güncelleyebilirsiniz. Bu yazıda da git branch silme işlemine odaklanacağız. 

Git is a popular version control system that offers many different features to manage the code management process. One of these features is called “branch”. A “branch” allows the code base to be divided into a separate version or management branch, allowing different teams or features to work on it at the same time. This makes it easier to manage and compare multiple versions of the code. The “git branch” command is a tool that initiates and manages this process. Using this tool, you can create separate “branches” for different teams or features and update the code base by merging them. In this article, we will focus on git branch deletion.

Ancak bazı durumlarda bu git branch leri silme miz gerekebilir. Örneğin; yanlış bir isimle oluşturmuş olabiliz, o branch i artık kullanmayacak olabiliriz yada branch imizi ana branch ile birleştirmiş ve branch ile işimiz kalmamış olabilir. 

However, in some cases we may need to delete git branches. For example; We may have created it with a wrong name, we may not use that branch anymore, or we may have merged our branch with the main branch and no longer have anything to do with the branch.

Git Branch Silme (Git Delete Branch)

Bir branch i silmek için -d yada -D ifadesini kullanabiliriz. 

  • -d seçeneği --delete için bir takma addır ve yalnızca ana branch ile birleştirilmiş ise branch i siler.
  • -D seçeneği --delete --force için bir takma addır ve “birleştirilme durumuna bakılmaksızın” branch i siler.

We can use -d or -D expression to delete a branch.

  • The -d option is an alias for --delete, which only deletes the branch if it has already been fully merged in its upstream branch.
  • The -D option is an alias for --delete --force, which deletes the branch “irrespective of its merged status.” [Source: man git-branch]
				
					git push -d <branchname>
git branch -D <branchname>
    
git push -d <remote_name> <branchname>
git push -D <remote_name> <branchname>
				
			

Paylaş

Takip Et

Eğitimin, Eğlencenin ve Haberin Sitesi TEKNOKODİ

İlgili Yazılar