C# List ve Dictionary Kullanımı

list dictionary baslik

Öncelikle List yapısından biraz bahsedelim.

List<T>

System.Collections.Generic sınıfının altında yer alan Generic List<> yapısı; Dizi kullanımına çok benzemektedir. Dizilere göre daha kullanışlı olan List yapısını Dizilerden ayıran en önemli özellik Dizilerde boyutun belirli olması ve işlemlerin ona göre yapılmasıdır. Ancak List<> yapısında bir boyut mevcut değildir eklenen veri kadar boyutlanır.

Liste sınıfı tanımlanırken T türünde bir değişken alır. Bunun anlamı Liste türünün hangi türden veriler alacağını ifade etmektir.

Dictonary<>

System.Collections.Generic sınıfının altında yer alan Generic Dictionary<> yapısı; eklenen elemanların Key ve Value olarak kayıt edilmesini sağlamaktadır.

Bu tanımlamaların ardından oluşturmuş olduğumuz bir öğrenci sınıfına; List yapısı kullanarak veriler ekleyip daha sonra da Dictionary yapısı ile referans Key belirleyip yazdırma işlemi yapacağız.

List dictionary
list dictionary sonuc

Program derlediğinde ekran çıktımız yukarıdaki gibi olacaktır.

İlgili Yazılar

Leave a Comment