MVC (Model – View – Controller)

MVC Tarihçesi

  • MVC mimarisi ilk kez 1979’da Trygve Reenskaug tarafından ortaya atıldı.
  • MVC modeli ilk olarak 1987 yılında Smalltalk programlama dilinde tanıtıldı.
  • MVC ilk kez 1988 makalesinde genel bir kavram olarak kabul edildi.
  • MVC mimarisi modern web uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

MVC – Model

Model bileşeni, verileri ve ilgili mantığını depolar. Denetleyici bileşenleri veya diğer ilgili iş mantığı arasında aktarılan verileri temsil eder. Örneğin, bir Controller nesnesi müşteri bilgilerini veri tabanından alır. Verileri manipüle eder ve veri tabanına geri gönderir veya aynı verileri oluşturmak için kullanır.

MVC – View

View, uygulamanın veri sunumunu temsil eden bölümüdür.

Viewler, model verilerinden toplanan veriler tarafından oluşturulur. Bir view, modelin çıktı sunumunu kullanıcıya yeniden gönderebilmesi için bilgi vermesini ister.

View ayrıca sohbetlerden, diyagramlardan ve tablodan alınan verileri de temsil eder. Örneğin, herhangi bir müşteri view i, metin kutuları, açılır menüler gibi tüm kullanıcı arayüzü bileşenlerini içerecektir.

MVC – Controller

Controller, uygulamanın kullanıcı etkileşimini işleyen kısmıdır. Controller, model ve view uygun şekilde değişmesi için bilgilendirici fare ve klavye girişlerini kullanıcıdan yorumlar.

Controllerın durumunu güncellemek için modele komutları gönderir (Örn. Bir belgeyi kaydet). Controller ayrıca görünümün sunumunu değiştirmek için ilişkili view e komutlar gönderir (Örneğin, Bir belgeyi kaydır).

İlgili Yazılar

Leave a Comment