SQL Öğreniyorum – Bölüm 1 – SQL Eğitim Serisi

Merhaba arkadaşlar yeni bir eğitim serisine başlıyoruz SQL eğitim serisi. Bu SQL eğitim serisi nde sizlere SQL sorgulama dilini temelden ileri seviyeye örneklerle aktarmaya çalışacağım. Bu seride SQL nedir, ne için kullanılır ve syntax larının anlamı nelerdir gibi soruların cevaplarını bulacağız.

Bu yazı boyunca sorgularımızı SQL Server üzerinde yazacağız. SQL sorgu dilini MySQL, SQLite ve MSSQL gibi çalıştığınız yada çalışmak istediğiniz her platformda rahatça uygulayabilirsiniz. Eğer MSSQL yüklemek ve MSSQL de çalışmak isterseniz buradaki yazımızı okuyabilirsiniz.

SQL, ilişkisel bir veritabanındaki verilerin alınması ve yönetimi için tasarlanmış bir veritabanı bilgisayar dilidir. SQL, Structured Query Language (Yapılandırılmış Sorgu Dili) anlamına gelir. Bu eğitim size SQL’e hızlı bir başlangıç ​​sağlayacaktır. Temel bir SQL anlayışı ve nasıl çalıştığına dair bir fikir edinmek için gereken konuların çoğunu kapsar.

RDBMS nedir?

RDBMS, (Relational Database Management System) İlişkisel Veritabanı Yönetim Sisteminin kısaltmasıdır. RDBMS, SQL’in ve MS SQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL ve Microsoft Access gibi tüm modern veritabanı sistemlerinin temelidir.

İlişkisel veritabanı yönetim sistemi (RDBMS), E. F. Codd tarafından sunulan ilişkisel modeli temel alan bir veritabanı yönetim sistemidir (DBMS).

sql kişi tablosu
SQL Kişi Tablosu

Tablo nedir?

Bir RDBMS’deki veriler, tablo olarak adlandırılan veritabanı nesnelerinde saklanır. Bu tablo temelde ilgili veri girişlerinin bir koleksiyonudur ve çok sayıda sütun ve satırdan oluşur. Bir tablo, ilişkisel bir veritabanında en yaygın ve en basit veri depolama biçimidir. Yukarıdaki resim bir Kişi tablosu örneğidir.

Alan nedir?

Her tablo, alan adı verilen daha küçük varlıklara bölünmüştür. Kişi tablosundaki alanlar id, ad, soyad, yas, meslek ve adres olarak alanlara bölünmüştür.

Alan, tablodaki her kayıtla ilgili belirli bilgileri korumak için tasarlanmış, tablodaki bir sütundur.

sql field

 

Kayıt veya Satır nedir?

Bir kayıt aynı zamanda bir veri satırı olarak da adlandırılır, bir tabloda bulunan her bir giriştir. Örneğin, yukarıdaki Kişi tablosunda 5 kayıt vardır.

sql row

Sütun nedir?

Bir sütun, bir tablodaki belirli bir alanla ilişkili tüm bilgileri içeren bir tablodaki dikey bir varlıktır.

Örneğin, Kişi tablosundaki bir sütun, konum açıklamasını temsil eden ve aşağıda gösterildiği gibi olan Soyad sütunudur.

sql column

NULL değeri nedir?

Bir tablodaki NULL değeri, boş görünen bir alandaki değerdir, yani NULL değeri olan bir alan, değeri olmayan bir alandır.

NULL değerinin sıfır değerinden veya boşluk içeren bir alandan farklı olduğunu anlamak çok önemlidir. NULL değeri olan bir alan, kayıt oluşturma sırasında boş bırakılan alandır.

SQL Kısıtlayıcıları (SQL Constraints)

Kısıtlamalar, bir tablodaki veri sütunlarına uygulanan kurallardır. Bunlar, bir tabloya girebilecek veri türlerini sınırlamak için kullanılır. Bu, veri tabanındaki verilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlar.

Kısıtlamalar, sütun seviyesi veya tablo seviyesi olabilir. Sütun düzeyi kısıtlamaları yalnızca bir sütuna uygulanır, oysa tablo düzeyi sınırlamaları tüm tabloya uygulanır.

Bazı SQL kısıtlayıcıları;

  • NOT NULL Constraint (NOT NULL Kısıtlama) – Bir sütunun NULL değerine sahip olmamasını sağlar.
  • DEFAULT Constraint (VARSAYILAN Kısıtlama) – Hiçbiri belirtilmediğinde bir sütun için varsayılan bir değer sağlar.
  • UNIQUE Constraint (EŞSİZ Kısıtlama) – Bir sütundaki tüm değerlerin farklı olmasını sağlar.
  • PRIMARY Key (BİRİNCİL Anahtar) – Bir veritabanı tablosundaki her satırı / kaydı benzersiz şekilde tanımlar.
  • FOREIGN Key (YABANCI Anahtar) – Başka bir veritabanı tablosundaki bir satırı / kaydı benzersiz şekilde tanımlar.
  • CHECK Constraint (CHECK Kısıtlaması) – CHECK kısıtlaması bir sütundaki tüm değerlerin belirli koşulları karşılamasını sağlar.
  • INDEX – Veritabanından çok hızlı bir şekilde veri oluşturmak ve almak için kullanılır.

Youtube kanalımızdan bizleri takip edebilirsiniz.

TEKNOKODİ

İlgili Yazılar