SQL Öğreniyorum – Bölüm 3 – SQL Eğitim Serisi

Merhaba arkadaşlar yeni bir eğitim serisine başlıyoruz SQL eğitim serisi. Bu SQL eğitim serisi nde sizlere SQL sorgulama dilini temelden ileri seviyeye örneklerle aktarmaya çalışacağım. Bu seride SQL nedir, ne için kullanılır ve syntax larının anlamı nelerdir gibi soruların cevaplarını bulacağız.

Bu eğitim serisinde TOP, MIN – MAX, AVG, COUNT ve SUM komutlarını inceleyeceğiz.

Bu yazı boyunca sorgularımızı SQL Server üzerinde yazacağız. SQL sorgu dilini MySQL, SQLite ve MSSQL gibi çalıştığınız yada çalışmak istediğiniz her platformda rahatça uygulayabilirsiniz. Eğer MSSQL yüklemek ve MSSQL de çalışmak isterseniz buradaki yazımızı okuyabilirsiniz.

TOP Kullanımı

TOP komutu SQL de belirli sayıda kayıt getirmemizi sağlar. TOP komutundan sonra kayıt sayısı ve görüntülemek istediğimiz sütunun adını yazmamız yeterlidir.

SELECT TOP number column_name(s)
FROM table_name

Kolon ismi birden fazla olabilir. Kolonlar virgülle ayrılmalıdır. Eğer tüm sütunları göstermek isterseniz * kullanmanız yeterli olacaktır.

USERS tablomuzda ad sütununa göre 2 kayıt getirelim.

Select TOP 2 ad from USERS
sql select top
Eğer TOP komutunu  MySql de kullanmak isterseniz TOP yerine LIMIT yazılmalıdır.
SELECT column_name
FROM table_name
LIMIT number

MIN ve MAX Kullanımı

MIN ve MAX komutları, SQL tablosunda bir sütunda bulunan en küçük ve ya en büyü kayıtları bulmamızı sağlar. MIN komutu en küçük kayıtları bulmak için, MAX komutu ise en büyük kayıtları bulmak için kullanılır.

SELECT MAX(column_name)
FROM table_name

yada

SELECT MIN(column_name)
FROM table_name

USERS tablomuzdaki kayıtlardan en küçük ve en büyük yaşı bulalım.

Select MIN(yas) AS EnKüçükYaş, MAX(yas) AS EnBüyükYaş 
From USERS
sql select min max
Buradaki AS komutu çıktılarımızı gösterecek kayıtların sütunlarına daha belirgin olması için bir isim vermemiz gerektiğinde kullandığımız bir komuttur.

Count Kullanımı

COUNT komutu, bir tablodaki toplam kayıt sayısını verir.

SELECT Count(column_name)
FROM table_name

USERS tablomuzdaki kayıtların sayısını bulalım.

Select COUNT(*)
From USERS
sql select count

AVG Kullanımı

AVG komutu SQL de bir sütunun ortalamasını almak için kullanılır.

SELECT AVG(column_name)
FROM table_name

USERS tablomuzdaki kişilerin ortalama yaşını bulalım.

Select AVG(yas)
From USERS
sql select avg

SUM Kullanımı

SUM komutu, bir sütunun toplamını almak için kullanılır.

SELECT SUM(column_name)
FROM table_name

USERS tablomuzdaki kişilerin toplam yaşını bulalım.

Select SUM(yas)
From USERS
sql select sum

Youtube kanalımızdan bizleri takip edebilirsiniz.

TEKNOKODİ

İlgili Yazılar