SOLID İlkelerini TypeScript’e Uygulama

typescript solid

Uzun zaman önce tanımlanan SOLID ilkeleri, nesne yönelimli tasarımların okunabilirliğini, uyarlanabilirliğini, genişletilebilirliğini ve sürdürülebilirliğini iyileştirmeyi amaçlar. Nesne yönelimli sınıf tasarımının beş SOLID ilkesi, birçok geliştiricinin her zaman ve her yerde kullanabileceği anlaşılır, test edilmiş yazılımların geliştirilmesini kolaylaştırır. Bu yazıda typescript için geçerli olabilecek prensiplerden bahsedeceğiz. S: Single-responsibility prensibi O: Open-closed prensibi L: Liskov substitution prensibi I: Interface segregation prensibi D: Dependency inversion prensibi S: Single-responsibility principle (Tek sorumluluk ilkesi) Tek sorumluluk ilkesine göre, bir sınıf yalnızca bir etkinlikten sorumlu olmalı ve yalnızca bir değişiklik nedeni olmalıdır. Bu kural ayrıca modülleri…

Okumaya Devam Et