Birden Fazla Dizi (Array) Nasıl Birleştirilir

array

Birden fazla bir dizi nasıl birleştirilir. Bu yazımızda bunu göreceğiz. Peki dizi (array) nedir ve neden dizileri birleştirme gereği duyarız? 

Array Nedir? Neden Birleştirme Gereği Duyarız?

Array(dizi), aynı veri tipinden çok sayıda değişken demektir. Arraye ait değişkenler, sıra numarası verilmiş bir liste gibidir. Bir array i aşağıdaki gibi gösterebiliriz.

				
					numbers = [1,2,3,4,5];
letters = ['a', 'b', 'c'];
...
				
			

Peki neden birleştirme gereği duyarız? Bazen tüm verileri toplu bir şekilde göstermek isteyebiliriz, yada veritabanındaki bir sütunumuz array şeklinde kayıt tutuyor ve bir update işleminde verileri çekip, birleştirip tekrar kaydetmek isteyebiliriz. İşte bu nedenlerden dolayı diziyi birleştirmek gerekebilir. Şimdi bazı programalama dillerinde iki yada daha fazla bir dizi nasıl birleştirilir onu görelim.

Javascript te birden fazla array birleştirme

Javascript te iki yada daha fazla array birleştirme işlemi concat fonksiyonu ile yapılır. Bir dizi ile birleştirilecek diğer diziler concat fonksiyonunun içine yazılır.

				
					const array1 = ['a', 'b', 'c'];
const array2 = ['d', 'e', 'f'];
const array3 = ['g', 'h', 'i'];

const combinedArray = array1.concat(array2, array3);

console.log(combinedArray);
				
			

Python da birden fazla array birleştirme

Python da iki yada daha fazla array birleştirme işlemi + operatörü ile yapılabilir. Birleştirilmek istenen arraylar + işareti ile toplama işlemi gibi birleştirilir.

				
					array1 = ['a', 'b', 'c']
array2 = ['d', 'e', 'f']
array3 = ['g', 'h', 'i']

combined_array = array1 + array2 + array3

print(combined_array)
				
			

PHP de birden fazla array birleştirme

PHP de iki yada daha fazla array birleştirme işlemi array_merge fonksiyonu ile yapılır. Birleştirilmek isteinlen arraylar bu fonksiyonun içine yazılarak birleştirme işlemi yapılır.

				
					$array1 = ['a', 'b', 'c'];
$array2 = ['d', 'e', 'f'];
$array3 = ['g', 'h', 'i'];

$combinedArray = array_merge($array1, $array2, $array3);

echo $combinedArray;
				
			

C# da birden fazla array birleştirme

C# da iki yada daha fazla array birleştirme işlemi arrayleri bir List içine alıp AddRange ile birleştirebiliriz.

				
					using System;
using System.Collections.Generic;
					
public class Program
{
	public static void Main()
	{
		string[] array1 = { "a", "b", "c" };
    string[] array2 = { "d", "e", "f" };
    string[] array3 = { "g", "h", "i" };

    List<string> combinedArray = new List<string>(array1);
    combinedArray.AddRange(array2);
    combinedArray.AddRange(array3);

    foreach (string item in combinedArray)
    {
      Console.WriteLine(item);
    }
	}
}
				
			

Ayrıca concat fonksiyonu ile de yapabiliriz.

				
					int[] array1 = new int[] { 1, 2, 3 };
int[] array2 = new int[] { 4, 5, 6 };

int[] result = array1.Concat(array2).ToArray();

Console.WriteLine("Result Array: [{0}]", string.Join(", ", result));
				
			

C++ da birden fazla array birleştirme

C++ da iki yada daha fazla array birleştirme işlemi insert(), begin() ve end() fonksiyonları beraber kullanılarak yapılabilir. 

				
					#include <iostream>
#include <vector>

int main() {
  std::vector<char> array1 = {'a', 'b', 'c'};
  std::vector<char> array2 = {'d', 'e', 'f'};
  std::vector<char> array3 = {'g', 'h', 'i'};
  std::vector<char> combinedArray;

  combinedArray.insert(combinedArray.end(), array1.begin(), array1.end());
  combinedArray.insert(combinedArray.end(), array2.begin(), array2.end());
  combinedArray.insert(combinedArray.end(), array3.begin(), array3.end());

  for (char item : combinedArray) {
    std::cout << item << std::endl;
  }

  return 0;
}

				
			

C de birden fazla array birleştirme

C de iki yada daha fazla array birleştirme işlemi memcpy() fonksiyonu ile yapılabilir.

				
					#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
  char array1[] = {'a', 'b', 'c'};
  char array2[] = {'d', 'e', 'f'};
  char array3[] = {'g', 'h', 'i'};
  char combinedArray[9];

  memcpy(combinedArray, array1, 3);
  memcpy(combinedArray + 3, array2, 3);
  memcpy(combinedArray + 6, array3, 3);

  for (int i = 0; i < 9; i++) {
    printf("%c\n", combinedArray[i]);
  }

  return 0;
}
				
			

Swift de birden fazla array birleştirme

Swift de iki yada daha fazla array birleştirme işlemi + operatörü ile yapılabilir. Birleştirilmek istenen arraylar + işareti ile toplama işlemi gibi birleştirilir.

				
					let array1 = ["a", "b", "c"]
let array2 = ["d", "e", "f"]
let array3 = ["g", "h", "i"]

let combinedArray = array1 + array2 + array3

for item in combinedArray {
  print(item)
}

				
			

Her dilde, iki dizinin birleştirilmesi sonucu oluşan yeni dizi, ardından her bir dilin kendi döngü yapıları ile elemanlarına erişilerek ekrana yazdırılır. Bu yazımızda birden fazla dizi nasıl birleştirilir onu gördük. Diğer yazılarımızda görüşmek üzere…

Eğitimin, Eğlencenin ve Haberin Sitesi TEKNOKODİ

İlgili Yazılar